Verlenging: Hugo Pratt, de weg der dromen

25|05
-
05|01

“Hugo Pratt, de weg der drome”: verlenging tot 5 januari 2020

De complexiteit en rijkdom van Pratts werk zijn het resultaat van een subtiele en grenzeloze verwevenheid van échte, in de geschiedenis gewortelde avonturen.

Pratts universum wordt gevoed door fabels, verhalen en legendes, die op hun beurt geworteld zijn in de mythes van de mensheid. In deze latente fantasie, onder andere kenmerkend voor de avonturen van Corto Maltese, gebruikt Pratt voortdurend dromen als narratief proces. Zijn personages vallen regelmatig in slaap, op de grond, of letterlijk in een droom die hen de velden van een fascinerende en speelse metarealiteit opent. Een wereld waarin kraaien en katten kunnen spreken, waar de maan dubbel lijkt te zijn, waar tijdeloosheid heerst en waar feeën en ridders het bewind voeren.

Geen enkele tentoonstelling over Hugo Pratt heeft tot nu toe het thema van de droom aangeroerd. “Hugo Pratt, de weg der dromen” opent de weg hiertoe. Deze tentoonstelling is een uitnodiging om het labyrint van Pratts ondoorgrondelijke geografie van dromen te verkennen aan de hand van een verfijnde en zorgvuldige selectie van een zestigtal aquarellen en originele platen. Deze benadrukt op subtiele wijze de draad waarmee al zijn werk is verweven.

De tentoonstelling is samengesteld uit drie delen: natuur, tijd en personages. Ze is geconcentreerd rond spiegelspel, licht en schaduw én gesloten kabinetten. Er worden subtiele assonanties gecreëerd naar Hugo Pratts stripverhalenwereld. Deze is alom aanwezig. Aan de hand van korte zinnen uit zijn interviews vertelt hij zijn visie op de droom, zijn realiteit vol dromen en mythes en zijn benadering als auteur en kunstenaar.