FAQ

VAAK GESTELDE VRAGEN

WANNEER IS HET MUSEUM OPEN?

9u tot 17u | tijdens de week
10u tot 18u | weekend en feestdagen
Alle maandagen gesloten (ook de feestdagen)
Jaarlijkse sluiting – 24, 25, 31 december & 1 januari

VERPLICHTE RESERVERING?

Voor individueel en gezinsbezoek is reserveren niet nodig.

Reservering is wel nodig voor:

– GROEPSBEZOEKEN
– WORKSHOPS

Reservatie: info@fondationfolon.be

GRATIS

Het museum is gratis toegankelijk voor:

  • Kunststudenten
  • Personen met een beperking + 1 begeleider per persoon met een beperking
  • Begeleide kinderen jonger dan zes
  • Leerkrachtenbij schoolbezoeken + begeleidende chauffeur
  • Houders van de internationale museumkaart ICOM & MuseumPassMusées

De eerste zondag van de maand moet ook inkom worden betaald.

TOEGANKELIJKHEID VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING
  • De permanente tentoonstelling is toegankelijk voor personen met een beperking
  • De tijdelijke tentoonstellingen bevinden zich op de eerste verdieping en omdat er geen lift is, zijn ze helaas niet toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit of rolstoel.
  • Er zijn twee rolstoelen ter beschikking aan het onthaal om het museum te bezoeken
  • Personen met beperkte mobiliteit kunnen vragen om per auto naar de ingang van het museum te worden gebracht. De dag voordien moet een toegangscode worden gevraagd op 02/653 34 56
FOTO’S

In de tentoonstellingsruimten is fotograferen met flash verboden.

EXPERTISE

Ik heb een origineel werk van FOLON.
Voor een expertise, kijk ik op de pagina ONDERZOEK

IS HET PARK VRIJ TOEGANKELIJK?

Het 227 ha grote park van het regionaal Domein Solvay is eigendom van Wallonië. Het is gratis toegankelijk voor het publiek dat er wil wandelen maar gemotoriseerd verkeer is verboden. Uitzondering: zie ‘Toegankelijkheid voor personen met een beperking’ (uitsluitend voor bezoek aan het museum).

JOBS

Voor vacante plaatsen of om uw kandidatuur te stellen bij de Stichting Folon kijk op de pagina JOBS

MAG IK EEN WERK VAN FOLON REPRODUCEREN?

De Stichting heeft de rechten van het hele oeuvre van de kunstenaar. Zij alleen heeft het recht om toelating te geven voor de reproductie van een werk van de kunstenaar. Wil u een werk van Folon reproduceren? Zend een mail aan recherche@fondationfolon.be