Missie

Missie

De Stichting waakt over de uitvoering van de vier opdrachten die haar werden toevertrouwd

1. Behoud en verrijking van de verzameling

De werken, objecten en archieven bewaren is een essentiële opdracht van het museum. Het houdt de zorg in voor goede bewaaromstandigheden (temperatuur, lichtinval, veiligheid, strijd tegen al wat schadelijk is) in de ruimtes waar de werken van de collectie worden bewaard, zodat hun levensduur wordt verlengd en het patrimonium van de Stichting dus wordt doorgegeven aan toekomstige generaties.

2. Doorgeven

Verspreiding

Tentoonstellingen extra muros

Tentoonstellingen van het werk van Folon reizen naar alle uithoeken van de wereld. Daardoor wordt de uitstraling ervan levendig gehouden.

Educatieve dienst

Behalve zijn zuiver artistieke missie biedt de Stichting ook een breed gamma aan van artistieke en pedagogische activiteiten die gericht zijn op de waarden die belangrijk waren voor de kunstenaar: milieu, mensenrechten,…

Communicatie

De communicatiedienst verspreidt het beeld van de Stichting Folon en haar activiteiten bij zowel een breed als een professioneel publiek: bezoekers, scholen, pers, of ondernemingen waarmee ze soms partnerschappen aangaat. Internetpagina, infobrieven   en sociale netwerken scheppen een directe band met de nieuwsgierige bezoeker die meer wil weten over het werk van Folon.

Research

Documentatiecentrum

Het archief over de kunstenaar en zijn oeuvre blijft aangroeien dankzij de giften (familie en vrienden van de kunstenaar) en aankopen. Die documenten, die nog geïnventariseerd en genummerd worden, zullen de opzoekmogelijkheden nog vergroten.

Er wordt voorts nog gewerkt aan een archiefruimte en een bibliotheek. Door deze schat, die getuigt van een halve eeuw onuitgegeven informatie, te bewaren, zorgen we ervoor dat ze niet verlorengaat.

Publicaties

De redactionele strategie is gedefinieerd. Verschillende publicaties zijn aan de gang (Humour blanc, Folon Photos Graphiques). De Stichting plant momenteel toekomstige publicaties.

3. Auteursrechten

Auteursrechten

De Stichting heeft de rechten van het hele oeuvre van de kunstenaar. Zij alleen heeft het recht om een werk van de kunstenaar ‘op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren.’ (Auteursrecht, Artikel XI.165)

Vraag tot overname van een werk

Het Bestuur behoudt zich het recht voor om te bepalen of de vraag tot overname van een werk al dan niet ontvankelijk is. De aanvrager moet vooraf nauwkeurige gegevens over zijn project bezorgen. De aard van het project zal bepalen of toelating wordt gegeven, en indien ja, of er al dan niet rechten verschuldigd zijn.

4. Sociale missie

Stichting van openbaar nut

Erkend als een vzw (Wet van 2 mei 2002), streeft de Stichting Folon een sociaal doel na. Zij ontvangt elk jaar duizenden bezoekers met fysieke of psychische beperkingen. De winsten gaan naar personen met een beperking, voor wie het museum gratis en aangepast is.

De Stichting biedt aangepaste bezoeken aan.
– Geleide bezoeken door mensen die verblijven in L’Essentiel.
Bezoek op basis van voelen en horen door slechtzienden -Œuvre Nationale des aveugles (ONA).

De Stichting Folon ontvangt ook geregeld tentoonstellingen van verschillende kunstenaars.