Presentatie

Welkom op het digitale portaal van de collecties van de Fondation Folon. Dit portaal is nog in ontwikkeling. Regelmatig worden er nieuwe categorieën van werken toegevoegd. Tegen 2025 zou de hele collectie online raadpleegbaar moeten zijn.

De collecties van de Fondation Folon omvatten meer dan 6.000 werken, ingedeeld naar techniek. Het merendeel is in 1998 door Jean-Michel Folon zelf geschonken, dan wel door zijn echtgenote Paola nagelaten, na haar overlijden in 2012. In de loop der tijd is de collectie uitgebreid met werken die rechtstreeks door de Fondation Folon verworven zijn of geschonken zijn door naaste vrienden en familie van Folon, zoals zijn eerste vrouw Colette Portal en zijn zus Dany Folon. De Fondation Folon bezit ook werken van andere kunstenaars, die afkomstig zijn uit de persoonlijke collecties van Jean-Michel Folon en Paola Ghiringhelli.

Daarnaast heeft ze duizenden archieven in bewaring die verband houden met het werk en het leven van de kunstenaar (foto’s, teksten, brieven, administratieve en juridische stukken enz.), evenals zijn persoonlijke bibliotheek.

Ook al deze archieven zullen uiteindelijk via het digitale portaal toegankelijk gemaakt worden.

De collecties getuigen van Folons onverzadigbare interesse voor nieuwe technieken: zo interesseerde hij zich voor postzegels, tapijtwerk, aquarellen, bronzen beelden, juwelen, glas-in-loodramen en keramiek.

Dit portaal geeft een overzicht van de werken die de Fondation Folon in eigen bezit heeft. Tot nu toe is alleen van Folons sculpturen een catalogue raisonné gemaakt, m.a.w. een inventaris van alle objecten die door de kunstenaar zijn gemaakt, ongeacht of ze al dan niet in het bezit zijn van de Fondation Folon.

Die keuze voor een digitaal platform biedt de Fondation Folon de mogelijkheid om deze informatiebron voortdurend uit te breiden, met details te verrijken en te optimaliseren.

Het portaal verkennen

Dit portaal biedt verschillende zoek- en raadplegingsmogelijkheden: een zoekfunctie naar volledige tekst; een geavanceerd zoekformulier en de mogelijkheid om de zoekresultaten te filteren op creatiedatum, domein en subdomein, materiaal, techniek, auteur/kunstenaar …

Ook kunt u de beschrijvingen in pdf-formaat exporteren.

Het portaal komt binnenkort online.

Het team

De inventarisatie van de collecties wordt sinds 2017 uitgevoerd door een team van kunsthistorici en restauratoren, van tijd tot tijd bijgestaan door stagiairs en vrijwilligers, die we hierbij hartelijk danken.

De beschrijvingen zijn gebaseerd op oudere inventarissen, archiefmateriaal en bibliografische bronnen. Alle beschrijvingen gaan vergezeld van een illustratie en in sommige gevallen van extra informatie (historische context, tentoonstellingen waarin ze voorkwamen enz.).

Foto’s van de werken

De meeste beschrijvingen gaan vergezeld van een of meer foto’s van professionele kwaliteit.

Enkele zeldzame beschrijvingen bevatten echter nog een werkversie van de illustratie, die op termijn vervangen wordt door een hoogwaardige versie. In al deze gevallen is ervoor gekozen om ten minste één foto te verschaffen die de identificatie van het werk mogelijk maakt. De op dit portaal aanwezige foto’s zijn in lage resolutie en mogen op geen enkele drager gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fondation Folon.

Reproductie van kunstwerken

Voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning en foto’s in hoge resolutie kunt u contact opnemen met: p.bourdinon@fondationfolon.be of de ADAGP in Parijs. Bij sommige foto’s moet ook het copyright van de fotograaf vermeld worden.

×

Voor musea is reserveren niet nodig.

Alleen voor intergenerationele activiteiten (rondleidingen en kunstworkshops) moet worden gereserveerd.

Laden in uitvoering ...

Tarieven

Museum

Volwassene 12€
Senior (+65 jaar) 10€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 30€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis

Tijdelijke tentoonstelling

Volwassene 10€
Senior (+65 jaar) 9€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 30€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis

Museum en tijdelijke tentoonstelling

Volwassene 15€
Senior (+65 jaar) 12€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 35€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis