De Folon Foundation is een museum dat in 2000 is opgericht door de Belgische kunstenaar Jean-Michel Folon (1934-2005) en beschikt over een eigen kunstcollectie. Zij beheert dit uitzonderlijke erfgoed door het met aankopen aan te vullen, het te bewaren, te bestuderen, tentoon te stellen en de boodschap ervan onder het publiek te verspreiden.

De Fondation Folon beschermt het imago van Jean-Michel Folon en beheert de rechten m.b.t. zijn werk. Zij zet zich in voor de door Folon gekoesterde waarden, die de kern vormen van haar maatschappelijk doel. Elk jaar onthaalt zij tal van bezoekers met een geestelijke of lichamelijke beperking, voor een gratis en aangepast bezoek. Ook zet ze de initiatieven ter verdediging van de mensenrechten voort die Folon samen met Amnesty International opgezet heeft.

Behoud en ontwikkeling van de collectie

De Fondation Folon besteedt bijzondere aandacht aan het behoud en de ontwikkeling van haar collectie. Van de 10.000 werken en archiefstukken in de collectie zijn er tot nu toe meer dan 8.000 stukken geïnventariseerd en gedigitaliseerd.

Verspreiding en onderzoek

Extra muros-tentoonstellingen en circulatie van de werken
Tentoonstellingen over Folons werk worden over de hele wereld gepresenteerd. De Fondation Folon gaat regelmatig in op verzoeken om bruikleen.

Publiekswerking
De Fondation Folon biedt een brede waaier aan activiteiten aan, van het traditionele museumbezoek tot artistieke workshops, voor alle doelgroepen: volwassenen, jongeren en de ‘allerkleinsten’, schoolgroepen, bedrijven en mensen met een beperking. De meeste activiteiten zijn geworteld in de waarden die Jean-Michel Folon zijn hele carrière lang verdedigde: ecologie en mensenrechten.

Collecties, archieven en documentatiecentrum
Het archief over de kunstenaar en zijn werk blijft aangroeien dankzij schenkingen, legaten en aankopen. Deze documenten, die momenteel worden geïnventariseerd en gedigitaliseerd, geven een breder beeld van de kunstenaar, zijn entourage, zijn invloeden en zijn tijdperk.

Een archief- en bibliotheekruimte is op aanvraag toegankelijk. Binnenkort wordt het voor iedereen mogelijk om de collecties van de Fondation Folon online te raadplegen en te doorzoeken.

Maatschappelijk doel

De Fondation Folon is erkend als instelling van algemeen belang en streeft een maatschappelijk doel na. Gevolg gevend aan de wens van Jean-Michel Folon, ontvangt zij jaarlijks duizenden jongeren en bezoekers met een geestelijke of lichamelijke beperking. De winst van de museumexploitatie is bestemd om voor mensen met een beperking kosteloze en aangepaste bezoeken aan het museum te financieren.

Daarom biedt de dienst Publiekswerking rondleidingen die geworteld zijn in de waarden die Folon uitdroeg, zoals mensenrechten en ecologie, maar daarnaast ook buitengewone rondleidingen:

– rondleidingen van L’Essentiel, met commentaar van bewoners van L’Essentiel, een verblijf voor mensen met een handicap in Lasne.
– multisensoriële rondleidingen Au bout des doigts, onder leiding van gidsen met een visuele handicap en voorbereid in samenwerking met EQLA (vzw voor blinden en slechtzienden).

Het team heeft, met de steun van de Waalse autoriteiten, ook het project “Sur nos ailes” opgezet. Dat beoogt om jongeren die in instellingen zijn geplaatst in het museum te onthalen om hen via bemiddeling en creatieve workshops te sensibiliseren voor kunst.

Bescherming van rechten

De Fondation Folon is eigenaar van de rechten van Jean-Michel Folon en ziet toe op de naleving van het auteursrecht en van de morele rechten. Zij is aangesloten bij de ADAGP, een bureau in Parijs voor het beheer van auteursrechten.

Voor elk verzoek om reproductie of verspreiding van werken van Jean-Michel Folon kunt u contact opnemen met Pascale Bourdinon (p.bourdinon@fondationfolon.be).

×

Voor musea is reserveren niet nodig.

Alleen voor intergenerationele activiteiten (rondleidingen en kunstworkshops) moet worden gereserveerd.

Laden in uitvoering ...

Tarieven

Museum

Volwassene 12€
Senior (+65 jaar) 10€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 30€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis

Tijdelijke tentoonstelling

Volwassene 10€
Senior (+65 jaar) 9€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 30€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis

Museum en tijdelijke tentoonstelling

Volwassene 15€
Senior (+65 jaar) 12€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 35€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis