Zijn personages dommelen regelmatig in, ze vallen letterlijk in een droom waarin zich een fascinerende en speelse alternatieve werkelijkheid openbaart, een wereld waarin katten en kraaien kunnen praten, de maan zich ontdubbelt, waarin de tijd ophoudt te bestaan, een wereld waar feeën en ridders heersen…

Het thema van de droom was nog niet eerder aan bod gekomen in een tentoonstelling over Hugo Pratt. Deze expo was een uitnodiging om door de ondoorgrondelijke, labyrintische landkaart van Pratts dromen te dwalen langs een uitgekiende selectie van een zestigtal aquarellen en originele stripplaten. Zo kwam de voedingsbodem van zijn hele werk op subtiele wijze aan het licht.

De tentoonstelling bestond uit drie delen: Natuur, Tijd en Personages. Ze openbaarde zich als een spel van licht en schaduw, met spiegels en geheime kamers, waardoor subtiele associaties ontstonden met de wereld van de stripverhalen. Pratts aanwezigheid was overal voelbaar. Korte citaten beschreven zijn kijk op de droomwereld, lieten zien hoe hij zijn eigen realiteit voedde met dromen en mythen, en hoe hij over zijn eigen rol als auteur en kunstenaar dacht.

Curatoren : Patricia Zanotti en Cristina Taverna

Foto’s

×

Voor musea is reserveren niet nodig.

Alleen voor intergenerationele activiteiten (rondleidingen en kunstworkshops) moet worden gereserveerd.

Laden in uitvoering ...

Tarieven

Museum

Volwassene 12€
Senior (+65 jaar) 10€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 30€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis

Tijdelijke tentoonstelling

Volwassene 10€
Senior (+65 jaar) 9€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 30€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis

Museum en tijdelijke tentoonstelling

Volwassene 15€
Senior (+65 jaar) 12€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 35€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis