Elke lijn, elk fragment, elk detail van zijn oeuvre laat zien hoe architectuur en natuur met elkaar zouden kunnen worden verzoend. Zijn tekeningen putten inspiratie uit de grenzeloze inventiviteit van het leven om uit te monden in een uiterst originele boomarchitectuur, die hij archiborescence noemt – een woordspeling op arborescence (‘boomstructuur’). Plots is het niet langer een utopie om een nieuwe woonwijze te bedenken die, gestoeld op de observatie van de natuur, een nieuwe beruste, duurzame levenswijze mogelijk maakt. De utopieën van Luc Schuiten verzanden nooit in vage toekomstfantasieën. Integendeel, zijn utopische voorstellingen doen ons andere, positievere paden overwegen. “Het gebrek aan positieve beeldvorming over onze toekomst houdt een reëel gevaar in”, aldus Schuiten. “Door onszelf het allerergste voor te spiegelen, lopen we het risico dat ons vermogen tot intelligentie, tot verbeelding en actie verlamd raakt.”

De dromen en ideeën van de architect krijgen gestalte in de schetsboeken van de tekenaar; ze openbaren zich in weidse panorama’s waarin we hoog boven de ‘boomsteden’ zweven. Als een schaker denkt Luc Schuiten altijd een paar stappen vooruit; zo tekent hij nauwgezet opeenvolgende metamorfoses in de evolutie van onze steden, in de hoop dat wij op onze beurt onze verbeelding aanspreken en een andere mogelijkheid onder ogen willen zien.

Commissaris: Luc Schuiten
×

Voor musea is reserveren niet nodig.

Alleen voor intergenerationele activiteiten (rondleidingen en kunstworkshops) moet worden gereserveerd.

Laden in uitvoering ...

Tarieven

Museum

Volwassene 12€
Senior (+65 jaar) 10€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 30€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis

Tijdelijke tentoonstelling

Volwassene 10€
Senior (+65 jaar) 9€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 30€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis

Museum en tijdelijke tentoonstelling

Volwassene 15€
Senior (+65 jaar) 12€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 35€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis