Morandi concentreerde zich op het afbeelden van simpele voorwerpen uit het dagelijks leven – flessen, vazen, blikjes, kandelaars –, die hij ordende in series sobere, bijna identieke composities. Hij hanteerde bewust een beperkt kleurenpalet, om via kleine variaties de intrinsieke schoonheid van het object te benadrukken. In zijn contrastrijke landschappen zette hij in op clair-obscur en op het onvoorspelbare spel van het licht. Dat laatste we vinden ook terug in de intense stilte van zijn stillevens.

Etsen bekleden een prominente plaats in Morandi’s oeuvre, en ze waren ruim vertegenwoordigd in de tentoonstelling. Vanaf de jaren 1920 wijdde de kunstenaar zich rigoureus en vastberaden aan de graveertechniek. Zijn fascinatie voor steendruk zette hem ertoe aan zijn nieuwe inzichten over vorm toe te passen in zijn schilderkunst, die blijk geeft van zijn almaar verfijnder gevoel voor chromatiek. In feite werd Morandi hoofdzakelijk beschouwd als een meester van de gravure. Hij verwierf zoveel bekendheid dat hij tussen 1928 en 1934 werd uitgenodigd om deel te nemen aan de Biënnales van Venetië in de zwart-witafdeling. In 1930 vertrouwde de stad Bologna hem de leerstoel Etskunst toe aan haar Academie voor Schone Kunsten. Zijn hoogtepunt als etser bereikte hij in de jaren 1933-1934. In 1948 presenteerde de Nationale Chalcografie te Rome een monografie over zijn graveerkunst.

De techniek is het enige wat Morandi’s etsen en schilderijen onderscheidt. In die mate dat de arceringen in zijn etsen soms kunnen opgevat worden als het equivalent van zijn penseelstreken. Het beeld komt tot leven doordat de arceringen dichter tegen of verder van elkaar staan. Het lijkt of die oningevulde delen van de ruimte een bewuste herleiding van de werkelijkheid zijn, in Morandi’s zoektocht naar de essentie.

De werken waren zodanig opgehangen dat een denkbeeldige dialoog tussen de twee kunstenaars kon plaatsvinden: het bewegingsloze ballet van Folons foto’s, die per twee in de ruimte en tijd hingen, leek te reageren op de stille, geheime symfonie van contrasten die door de meester Morandi werd georkestreerd…

×

Voor musea is reserveren niet nodig.

Alleen voor intergenerationele activiteiten (rondleidingen en kunstworkshops) moet worden gereserveerd.

Laden in uitvoering ...

Tarieven

Museum

Volwassene 12€
Senior (+65 jaar) 10€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 30€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis

Tijdelijke tentoonstelling

Volwassene 10€
Senior (+65 jaar) 9€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 30€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis

Museum en tijdelijke tentoonstelling

Volwassene 15€
Senior (+65 jaar) 12€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 35€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis