VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Deze website is eigendom van de Fondation Folon (FUP)
Drève de la Ramée 6A – 1310 La Hulpe
info@fondationfolon.be
BTW: BE 0467 327 093
Verantwoordelijke uitgever: Stéphanie Angelroth
Websitebeheerder: Donatienne de Vleeschauwer


PRIVACYBELEID

  1. RESPECT VOOR PRIVACY

We leven de wetgeving inzake de bescherming van de privacy na en, om misbruik te voorkomen, beperken we het verzamelen van persoonlijke gegevens tot een minimum.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming bevestigen wij dat de gegevens die u ons toestuurt via ons inschrijfformulier voor de nieuwsbrief (e-mailadres en postcode) in geen geval worden doorgegeven aan derden. We gebruiken die gegevens alleen om u te informeren over onze activiteiten of die van onze partners, dan wel voor administratieve/contractuele doeleinden.

U kunt uw gegevens op elk gewenst moment uit onze database verwijderen door te klikken op de link ‘afmelden’ onderaan elk van onze nieuwsbrieven.

We doen een beroep op onderaannemers voor ons mailingsysteem (MailChimp), ons ticketingsysteem (Elloha/Visit Wallonia), en om de prestaties van onze website te meten (Google Analytics). We doen echter nooit aan profilering. We zien er ook op toe dat onze onderaannemers voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@fondationfolon.be of per telefoon op +32 2 653 34 56.

  1. BEELDRECHTEN

Door deel te nemen aan onze evenementen stemt u ermee in dat uw foto kan worden gebruikt in de communicatiemedia (print en web) van de Fondation Folon. Op grond van uw deelname doet afstand van elk recht op bezwaar tegen ons voor het maken van foto’s tijdens die evenementen. Ingeval u echter schade zou kunnen ondervinden vanwege een foto die in een van onze communicatiemedia is opgenomen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@fondationfolon.be.

  1. FOTOCREDITS EN AUTEURSRECHT

De afbeeldingen die worden gebruikt op de website www.fondationfolon.be zijn eigendom van de Fondation Folon, dan wel van de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het auteursrecht wordt toegeschreven.

De Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom zijn van toepassing op de gehele website. Dat houdt in dat foto’s, teksten of illustraties op onze site onder geen beding, geheel of gedeeltelijk, gereproduceerd, iconografisch of fotografisch weergegeven, aangepast of gewijzigd, dan wel geëxporteerd mogen worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Foto’s of video’s die gemaakt zijn tijdens onze evenementen mogen onder geen beding voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

  1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Onze website is ontwikkeld en beveiligd door Nicolas Rome.

Gebruikers van onze website zijn zich ervan bewust dat zij de site volledig op eigen risico gebruiken. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen voor de goede werking van de website genomen zijn, kan daarvoor geen absolute garantie worden gegeven. De Fondation Folon is niet aansprakelijk voor de schade die gebruikers zouden kunnen ondervinden als gevolg van fouten en/of virussen dan wel andere schadelijke elementen.

Deze website bevat op een aantal pagina’s hyperlinks naar websites van derden. Die links zijn louter ter informatie bedoeld. Aangezien de Fondation Folon geen controle uitoefent over deze websites, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan of voor de links die ze bevatten.

Om u de best mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden, maakt deze website gebruik van cookies, die worden opgeslagen in uw browser. Deze cookies zorgen ervoor dat u herkend wordt bij een volgend bezoek aan de website en ze helpen ons team te begrijpen welke delen van de site u het meest interessant en nuttig vindt.

×

Voor musea is reserveren niet nodig.

Alleen voor intergenerationele activiteiten (rondleidingen en kunstworkshops) moet worden gereserveerd.

Laden in uitvoering ...

Tarieven

Museum

Volwassene 12€
Senior (+65 jaar) 10€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 30€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis

Tijdelijke tentoonstelling

Volwassene 10€
Senior (+65 jaar) 9€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 30€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis

Museum en tijdelijke tentoonstelling

Volwassene 15€
Senior (+65 jaar) 12€
Student (-26 jaar met kaart) 5€
Jongere (-18 jaar) 5€
Kind (-6 jaar) Gratis
Gezinspakket (2 volwassenen & 3 jongeren) 35€
museumPASSmusées ; ICOM ; presse Gratis
Leraar (met kaart) 6€
Article 27 (met 1 ticket) 1,25€
Persoon met een beperking (met 1 begeleider) Gratis